90 (212) 210 10 10

Müdürün Mesajı

Müdürün Mesajı

Mesleki ve Teknik Eğitim, Global Ekonomi için önemlidir.

Küreselleşme ve bölgeselleşme hareketleri, bilgi teknolojileri altyapısındaki ilerlemeler ve iletişim araçları kullanımının yaygınlaşması ulusal ve uluslararası ölçekte yaşanan rekabete daha yoğun bir boyut kazandırmıştır. Bu çerçevede nitelikli insan kaynağı, temel rekabet gücü aracı olarak ekonomik hayatta yerini almıştır.

Üniversitemiz, akademik faaliyetlerine Meslek Yüksekokulu olarak başlamış bir yükseköğretim kurumudur. Kurulduğumuz ilk akademik yıldan itibaren Meslek Yüksekokulu bünyesinde açmak istediğimiz her bir programa öğrenci alımı gerçekleştirmeden önce sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla çözüm ortaklıkları kurarak sektöre yönelik müfredat, uygulama ve staj planları yapmaktayız. Etkinlik ve verimlilik odaklı yapılan bu planlamalar, mezunlarımızın okurken iş hayatını tanımlarına ve sürdürülebilir iş sahibi olabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Meslek Yüksekokulu olarak mesleki ve teknik eğitimin uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Bu bağlamda alan derslerinin sektör temsilcileri tarafından verilmesi, teknik geziler düzenlenmesi, çeşitli etkinliklerle üniversite – sanayi iş birlikteliğinin sağlanması ve üretim süreçlerindeki yeniliklerin ders planlarına sürekli bir şekilde dahil edilmesi meslek yüksekokulumuzun bir “FAYDA MERKEZİ” olmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Çağdaş istihdam paradigmasına göre mesleki ve teknik eğitimde yetenek çeşitlendirmesi önemlidir. Bu nedenle meslek yüksekokulumuz öğretim programlarında yabancı dil, bilgi iletişim teknolojileri ve çeşitli seçmeli derslerle öğrencilere çeşitli yetenekler kazandırılmaktadır. Bu uygulama, mezun olacak öğrencilerimizin istihdam olanaklarını artırmakta ve istihdam kaynağı işletmelerin eğitim ve zaman maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır.

Mesleki eğitimin gerek Türkiye gerekse de Dünya ekonomisi için önemli bir unsur olduğu düşüncesinden hareketle tüm öğrencilerimize başarılı, sağlıklı ve mutlu bir yükseköğretim hayatı dileriz.

 

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KAYA

Müdür

Apply Nişantaşı