90 (212) 210 10 10

Uyg. İngilizce ve Çevirmenlik

Bölüm Hakkında

Küreselleşen dünyada ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde, Türkiye’nin konumu ve koşulları bakımından yetkin sözel ve yazılı çevirmenlere olan gereksinimi artmaktadır. Söz konusu alana ilginin artması, faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ihtiyacını doğurmakta; bu da kalifiye personele olan istihdam talebini gündeme getirmektedir. Bu bilgiler ışığında Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının amacı; İngilizce ve Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini en üst düzeye getirmek koşuluyla; iş dünyasında kullanılan terim ve kavramlar üzerinden hareket ederek, farklı sektörlerde çeviri yapabilecek yetkinliğe sahip mezunlar yetiştirmektir. Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, Türkçe’yi ve İngilizce’yi en etkin şekilde kullanmaya yönelik, farklı sektörlerle ilgili olarak hem kuramsal hem de pratiğe dayalı bir eğitim sunmaktadır. Bu sayede, mezunlarımız edebi eserlerden bilimsel makalelere uzanan geniş bir yelpazedeki metinleri çevirebilecek yetkinliğe sahip olmaktadırlar. Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör deneyimi olan akademisyenlerin desteği alınmıştır. Bu doğrultuda hem teorik hem de uygulamalı eğitime yoğunlaşılarak mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmıştır.

 

Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar başta yazılı ve simültane olmak üzere yeminli tercümanlık bürolarında çalışabilirler. Bunun yanı sıra mezunlar çeşitli kamu kuruluşlarında (Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), yayın organlarında, elçiliklerde, konsolosluklarda, kültür merkezlerinde, otellerde, seyahat acentelerinde ve çok uluslu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

 

Dersler Hakkında

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Çeviriye Giriş, Sözlü Çeviriye Giriş, Kompozisyon, Sözlü İletişim Becerileri, Çağdaş İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Sözlü Çeviri, Çeviri Teknik ve Teorileri gibi temel derslerin yanı sıra, Medya Çevirisi, Teknik Çeviri, Edebi Metin Çevirisi, İş Dünyası için Çeviri, Altyazı ve Dublaj Çevirisi gibi özel alan dersleri de bulunmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

Uyg. İngilizce ve Çevirmenlik BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Uyg. İngilizce ve Çevirmenlik BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı