90 (212) 210 10 10

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Bölüm Hakkında

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ülkelerin sağlık kurumları yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. Sağlık kurumları işletmeciliği programı sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Bu doğrultuda sağlık sektöründe idari birimlerde görev alacak bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, idari anlamda süreçleri yönetebilen kişileri yetiştirmek ve sağlık kurumlarının idaresi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.Sağlık kurumları işletmeciliği programı öğrencilere gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim programı ile günümüzde çok hızlı büyüyen sektörlerden biri olan sağlık hizmetleri sektörüne ihtiyaç duyulan eğitilmiş nitelikli ara elemanları kazandıracaktır. Ülkemizin sağlık sektöründeki maliyet avantajları ve iyi yetişmiş, geniş bilgi birikimine sahip tıp elemanlarının mevcudiyeti göz önüne alınırsa sağlık sektörünün ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir sektör olduğu bilinmektedir. Bu nedenle birçok özel ve resmi sağlık kuruluşunun büyük rekabet yaşadığı sağlık sektörü piyasasında kendilerini daha etkin kabul ettirmeleri ancak profesyonel yöneticiler ve profesyonel idari personel istihdam etmeleri ile mümkün olabilecektir. Bu ihtiyaç doğrultusunda sağlık kurumlarında hizmet yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, sağlık hukuku ve politikası gibi hususlarda gerekli eğitimi almış nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Çalışma Alanları

Sağlık sektörü sürdürülebilir bir istihdam kaynağı yapısının olduğu alanların başında gelmektedir. Bu çerçevede sağlık kurumları işletmeciliği, istihdam olanaklarının geniş olduğu alanlar arasındadır. Sağlık kurumları işletmeciliği programı mezunları; hastaneler başta olmak üzere ilgili laboratuvarlar, ilaç firmaları, ilaç depoları, tıbbi malzeme üreten firmalar, eczaneler, özel klinikler gibi tüm sağlık kuruluşlarında iş bulabilirler.

 

Dersler Hakkında

Sağlık kurumları işletmeciliği programı müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Sağlık kurumları yönetimi, sağlık sistemleri, sağlık mevzuatı, sağlık kurumlarında üretim yönetimi, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim, tıbbi dokümantasyon, sağlık kurumlarında bilgi yönetimi ve toplam kalite yönetimi programın belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi (İÖ) içerikleri için tıklayınız.

Apply Nişantaşı