90 (212) 210 10 10

İşletme Yönetimi

Bölüm Hakkında

Üretimin diğer aşamalarının yanı sıra bu çağın gereklerinden biri de yöneticilik olmuştur. Ekonomik alanda yaşanan gelişim ve değişim, şirketlerin yönetiminin tümüyle değişmesine sebep olmuştur. Üst düzey yönetimdeki değişim ve gelişim, tüm kademelerdeki yöneticilik anlayışını değiştirdi. Bu sebeple sözü edilen yeni anlayışın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli işgücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İşletme Yönetimi Programı, bir işletmede ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadele edebilecek bilgi ve donanıma sahip; iş süreçlerinin iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirip, organizasyonları başarıyla yönetebilecek işletmeciler yerleştirir.

 

Çalışma Alanları

Nişantaşı Üniversitesi İşletme Yönetimi ön lisans programından mezun olan öğrenciler, işletmelerde orta düzey yöneticilik ya da yönetici yardımcılığı pozisyonlarında görev alabilir, iş yaşamında karşılaşılabilecek tüm örgütsel sorunların üstesinden gelebilir; iş sürecini planlayıp, kaynakların verimli ve en doğru şekilde kullanımını gerçekleştirebilirler. İşletme Yönetimi programı mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Sanayi sektörünün yanı sıra bankacılık, turizm, denetim, danışmanlık, sigorta, dış ticaret ve lojistik gibi çok çeşitli sektörlerde ve çeşitli departmanlarda iş bulma olanağına sahiptir. Mezunlar, özel söktürün yanı sıra çeşitli kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilirler.

 

Dersler Hakkında

İşletme Yönetimi programı öğrencilerine ilk yarıyılında genel ekonomi, işletme, genel muhasebe ve ticari matematik gibi temel teorik dersler verilmektedir. Eğitimin kalan üç yarıyılında ise iş süreçleri bir bütün olarak ele alınıp; finansal yönetim, pazarlama araştırmaları, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, üretim yönetimi ve uluslararası pazarlama eksenli dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler incelenmekte, öğrencilerin edinmiş oldukları temel bilgiler örneklerde pekiştirilmektedir. Bu alanlarla ilgili teorik derslerin yanında uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, proje ve stajlar teşvik edilmektedir. Program Müfredatı

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi (İÖ) içerikleri için tıklayınız.

İşletme Yönetimi BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

İşletme Yönetimi BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı