90 (212) 210 10 10

Bankacılık ve Sigortacılık

Bölüm Hakkında

Bankacılık sektörü, finansal sistem içerisinde en önemli ve en büyük aktördür.. Bankalar yürüttükleri aracılık hizmetleri ile ülkedeki verimliliğin artmasına, ekonomik gelişmeye ve doğal olarak refah düzeyinin yükselmesine imkan sağlamaktadır. Sigortacılık sektörü de bilinenin tersine yalnız rizikoları teminat altına alan ve söz konusu rizikolar gerçekleştiği takdirde hasarın bedelini tazmin etmeye yarayan bir sistem değildir. Aynı zamanda prim gelirlerinin yarattığı fon gücünü yatırım alanlarına aktarmak suretiyle ekonomik kalkınmaya önemli bir finansal kaynak da olmaktadır. Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün en önemli ihtiyaçlarından birisi, nitelikli insan kaynağıdır. Üniversitemiz Bankacılık ve Sigortacılık programı ile finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, araştırmacı, bu alanda geliştirilen yeni finans ürünlerini bilen, özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, analitik düşünme yeteneğine sahip mesleki temel bilgilerin yanı sıra hukuki ve teknik bilgilere sahip, hem kamu hem de özel sektördeki saygın kurumlarda çalışabilecek, finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Çalışma Alanları

Program mezunları; bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşların yanında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe ve finans departmanlarında iş bulma imkanına sahiptirler.

 

Dersler Hakkında

Bankacılığa Giriş, Sigortacılığa Giriş, Bankacılık Hizmet ve Ürünleri, Sigortacılık İşlemeleri, Bankacılıkta Fon ve Risk Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Finansal Yönetim, Sigorta ve Banka Muhasebesi, Kredi Analizi ve Değerlendirilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sigorta İşletmeciliği, Sigorta ve Bankacılık Hukuku gibi dersler, programın belli başlı dersleridir.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi (İÖ) içerikleri için tıklayınız.

Bankacılık ve Sigortacılık BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Bankacılık ve Sigortacılık BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı