90 (212) 210 10 10

Adalet

Bölüm Hakkında

Hukuk, sadece yargıçlık, savcılık ve avukatlık alanlarıyla sınırlı kalmayıp, toplumsal yaşamın her alanında hak, hürriyet ve adalet gereksinimlerinin uyumlu biçimde düzenlenmesi alanlarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda hukuk, toplumsal kurum ve kuruluşlar için geleneksel ve evrensel hukuk ilkelerinin belirlenmesi; bireysel, ulusal ve uluslararası ilkelerin saptanması ve düzenlenmesi gibi geniş bir hizmet alanına yayılmıştır. Adalet Programı ile Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi ve Bakanlık Teşkilatı’nda görev almış personele hizmet içi eğitim sağlanması ana hedeftir. Ülkemizde adliye teşkilatında çalışan, hakimlik ve savcılık birimlerinde “kalem” olarak adlandırılan birimlerde, hukuk eğitimi almış adalet meslek yüksek okulu mezunlarıyla işler daha çabuk, daha düzgün ilerleyecektir. Adalet Programı çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip, teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen, teknolojiyi takip eden, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı ve devletimizin temel değerlerini gözeterek hareket eden nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle ülkemizde adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Çalışma Alanları

Adalet programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler mahkemelerde İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü Yardımcılığı, Zabıt Katipliği görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca İnfaz Kurumlarında Müdürlüğe kadar yükselen görevlere getirilmektedirler. Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının hukuk müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler. Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültelerine kayıt hakkı da bulunmaktadır.

 

Dersler Hakkında

Adalet Programında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik dersler verilir. Adalet programı çerçevesinde Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Temel İnsan Hakları, Uluslararası Hukuk gibi derslerin yanında; Medeni Usul Hukuku, Ceza Usul Hukuku gibi hukuk dalarının uygulama usulüne ilişkin dersler de verilmektedir. Ayrıca Adalet programımız çerçevesinde öğrencinin mesleğin gerektirdiği yeterliliklere sahip olması açısından Klavye Kullanımı, Adli Yazışma Teknikleri, Yazı İşleri Mevzuatına yönelik teorik ve pratik dersler de yer almaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi (İÖ) içerikleri için tıklayınız.

Adalet BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Adalet BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı