Meslek Yüksekokulu

myo.nisantasi.edu.tr

Halkla İlişikiler ve Tanıtım

Küreselleşme sonucu, dünya neredeyse tek pazar haline gelmiş, işletmeler arası rekabet kıyasıya yoğunlaşmıştır. Pazarlarda, aynı mamulün ve hizmetin farklı tipleri ve çeşitleri yer almakta, işletmeler, ürün satabilmek için üretilen ürün ve hizmetleri tanıtmak ve pazarlamak için yoğun iletişim çalışmalarına başvurmaktadır. Böylesine bir ortamda, farklılaşmanın yolu, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarından geçmektedir. Bu çerçevede reklam ve halkla ilişkiler sektörlerinde ve iletişimin diğer farklı alanlarında, yetkin ve profesyonel iş gücüne olan ihtiyaç da her gün artmaktadır. Buna bağlı olarak İşletmeler günümüzde sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde mevcut ve potansiyel hedef kitleleri uzun vadeli interaktif bir iletişim kurmak zorundadır. Çalışanların, müşterilerin, potansiyel müşteri adaylarının, ortakların, sivil toplum kuruluşlarının kurumlardan beklentileri gün geçtikçe artmaktadır. Rekabet ulusal sınırlardan küresel boyuta geçmiş durumdadır. Halkla İlişkiler bir nevi kurum ile hedef kitlesi arasında iletişim köprüsüdür. Bu noktada “Halkla İlişkiler ve Tanıtıma” büyük görev düşmektedir. Marka iletişimine, kurum kimliğine, medya ile ilişkilere, kurumsal iletişim çalışmalarına, pazarlama iletişimine yönelik uygulamaların başarılı ile gerçekleştirilebilmesi noktasında kalifiye personele olan istihdamı gündeme getirmektedir. Bu bilgiler ışığında halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar yetiştirmektir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı çok geniş bir çalışma sahasına sahiptir. Programdan mezun olan öğrenciler yalnızca halkla ilişkiler ve reklamcılık ajanslarında değil, tüketiciye ürün ve hizmet sunan, müşterileri ile iletişimi iş odağına yerleştiren her kuruluşta çalışma olanağı bulacaktır. Halkla İlişkiler Şirketleri, Reklam Şirketleri, Çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının halkla ilişkiler bölümleri, Pazarlama Şirketleri, Özellikle bu tür donanımlı elemanlara gereksinim duyan çeşitli KOBİ’ler, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilme olanağına sahiptirler.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencilerine ilk yarıyılında iletişime giriş, halkla ilişkiler ve işletme gibi temel teorik dersler verilmektedir. Eğitimin kalan üç yarıyılında ise iletişim süreçleri bir bütün olarak ele alınarak; yeni iletişim ortamları, halkla ilişkilerde yeni eğilimler, pazarlama, reklamcılık, örgütsel davranış, pazarlama araştırmaları, medya ve medya planlaması gibi dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler incelenmekte, öğrencilerin edinmiş oldukları temel bilgiler örneklerde pekiştirilmektedir. Bu alanlarla ilgili teorik derslerin yanında uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, proje ve stajlar teşvik edilmektedir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 yarıyıllık ders programı için TIKLAYINIZ.
Bologna Bilgi Paketi için TIKLAYINIZ.
Ders Programı Vize Programı Final Programı Akademik Kadro
DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK
Nişantaşı Üniversitesi 10’uncu yaşına adım attı

Kurulduğu günden bu yana eğitim çıtasını daha da yukarıya çıkarmayı hedefleyen Nişantaşı Üniversitesi 10’uncu yaşını kutluyor. “Hayaller, hayatı de ...

18.12.2019